Skip to main content

Beth rydym yn ei wneud

Rydym yn helpu diogelu'r cyhoedd trwy wella rheoleiddiad a chofrestriad pobl yn gweithio mewn iechyd a gofal. Mae tri phrif faes i'n gwaith:

  • Adolygu gwaith rheolyddion gweithiwr iechyd a gofal
  • Achredu sefydliadau sy'n cofrestru ymarferwyr iechyd a gofal mewn galwedigaethau heb eu rheoleiddio
  • Rhoi cyngor ar bolisi i Weinidogion ac eraill ac annog ymchwil i wella rheoleiddio. 

Rydym yn gweithredu egwyddorion Rheoleiddio cyffyrddiad cywir ym mhopeth a wnawn.

Youtube video on the work PSA are doing or a video