Skip to main content

Gwiriwch ymarferydd mewn 3 cham syml

Pwy ydych chi eisiau ei wirio?
Dewiswch gofrestr
Chwiliwch am eich ymarferydd
Dwi eisiau...
Canfod
Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Mae'n bwysig fod gan bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal yr hyfforddiant, sgiliau a'r gallu i drin cleision a defnyddwyr gwasanaeth yn dda. Mae rheolyddion a chofrestrau achrededig yn helpu'ch cadw chi'n ddiogel trwy ‘gofrestru’ ymarferwyr iechyd a gofal - dylech wirio cofrestriad ymarferydd os::

  • Fyddwch chi'n talu am wasanaethau preifat gan ymarferydd iechyd neu
  • Fyddwch chi'n cyflogi ymarferydd iechyd neu ofal
  • Fyddwch chi'n comisiynu gwasanaethau gan ymarferydd iechyd neu ofal
  • Oes gennych chi bryderon ynghylch ymarferydd

Registers

General Chiropractic Council (GCC)

The General Chiropractic Council are an organisation which regulates chiropractors in the United Kingdom. They set standards, hold a register, quality assure education and investigate complaints.

How we oversee the General Chiropractic Council

We review the performance of the General Chiropractic Council each year. We give our report to Parliament and publish our report on our website. We also review every decision made by the regulator's final fitness to practise panels. We include recent cases on this page. See more cases.

We have now published the GCC's latest performance review report. This year it is one of our longer periodic reviews and covers 2022/23 or read a summary in our two-page snapshot.


How the GCC is meeting the Standards of Good Regulation

Image showing how many Standards have been met by the GCC in their 2022/23 review

Pryderon ynghylch ymarferydd? Cysylltwch yn uniongyrchol â chofrestr yr alwedigaeth