Skip to main content

Gwiriwch ymarferydd mewn 3 cham syml

Pwy ydych chi eisiau ei wirio?
Dewiswch gofrestr
Chwiliwch am eich ymarferydd
Dwi eisiau...
Canfod
Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Mae'n bwysig fod gan bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal yr hyfforddiant, sgiliau a'r gallu i drin cleision a defnyddwyr gwasanaeth yn dda. Mae rheolyddion a chofrestrau achrededig yn helpu'ch cadw chi'n ddiogel trwy ‘gofrestru’ ymarferwyr iechyd a gofal - dylech wirio cofrestriad ymarferydd os::

 • Fyddwch chi'n talu am wasanaethau preifat gan ymarferydd iechyd neu
 • Fyddwch chi'n cyflogi ymarferydd iechyd neu ofal
 • Fyddwch chi'n comisiynu gwasanaethau gan ymarferydd iechyd neu ofal
 • Oes gennych chi bryderon ynghylch ymarferydd

Registers

General Dental Council (GDC)

The General Dental Council are an organisation which regulates dentists and dental care professionals in the United Kingdom. They set standards, hold a register, quality assure education and investigate complaints.

They regulate:

 • Dentists
 • Clinical dental technicians
 • Dental hygienists
 • Dental nurses
 • Dental technicians
 • Dental therapists
 • Orthodontic therapists.

How we oversee the General Dental Council

We review the performance of the General Dental Council each year. We give our report to Parliament and publish it on our website. We also review every decision made by the regulator's final fitness to practise panels. We include recent cases on this page. See more cases. Read our latest review for the GDC 2022/23 and how see how they are meeting the Standards of Good Regulation.


How is the GDC meeting the Standards in its latest review?

An image showing how many standards the GDC met in 2022-23

Pryderon ynghylch ymarferydd? Cysylltwch yn uniongyrchol â chofrestr yr alwedigaeth