Skip to main content

Gwiriwch ymarferydd mewn 3 cham syml

Pwy ydych chi eisiau ei wirio?
Dewiswch gofrestr
Chwiliwch am eich ymarferydd
Dwi eisiau...
Canfod
Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Mae'n bwysig fod gan bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal yr hyfforddiant, sgiliau a'r gallu i drin cleision a defnyddwyr gwasanaeth yn dda. Mae rheolyddion a chofrestrau achrededig yn helpu'ch cadw chi'n ddiogel trwy ‘gofrestru’ ymarferwyr iechyd a gofal - dylech wirio cofrestriad ymarferydd os::

 • Fyddwch chi'n talu am wasanaethau preifat gan ymarferydd iechyd neu
 • Fyddwch chi'n cyflogi ymarferydd iechyd neu ofal
 • Fyddwch chi'n comisiynu gwasanaethau gan ymarferydd iechyd neu ofal
 • Oes gennych chi bryderon ynghylch ymarferydd

Registers

Health and Care Professions Council (HCPC)

The Health and Care Professions Council are an organisation which regulates health, psychological and care professionals in the United Kingdom. They set standards, hold a register, quality assure education and investigate complaints. They regulate:

 • Arts therapists
 • Biomedical scientists
 • Chiropodists/Podiatrists
 • Clinical scientists
 • Dietitians
 • Hearing aid dispensers
 • Occupational therapists
 • Operating department practitioners
 • Orthoptists
 • Paramedics
 • Physiotherapists
 • Practitioner psychologists
 • Prosthetists/Orthotists
 • Radiographers
 • Speech and language therapists.

How we oversee the Health and Care Professions Council

We review the performance of the Health and Care Professions Council each year. We give our report to Parliament and publish our report on our website. We also review every decision made by the regulator's final fitness to practise panels. We include recent cases on this page. See more cases.

Read our most recent review for the HCPC.


How is the HCPC meeting the Standards in its latest review

Image of the key stats for the HCPC periodic review 2022-23


Share your experience of the HCPC

We want to hear from you about your experiences of the HCPC. We use the feedback we receive to make our performance reviews the best we can. You can tell us about your experience of a regulator through our share your experience page.

While we welcome feedback, we are unable to investigate complaints about regulators. We encourage anyone unhappy with its decisions to complain directly to the regulator.

Concerns about allied health professionals

If you have a concern about one of the HCPC's registrants you can find out more from the HCPC's website about the issues they can deal with and how they will take your concern forward.

We cannot investigate complaints about health and care services or individual practitioners, but you can find out what to do in our guides about how to make a complaint about health or care in EnglandNorthern IrelandScotland and Wales.

 

Pryderon ynghylch ymarferydd? Cysylltwch yn uniongyrchol â chofrestr yr alwedigaeth