Skip to main content

Gwiriwch ymarferydd mewn 3 cham syml

Pwy ydych chi eisiau ei wirio?
Dewiswch gofrestr
Chwiliwch am eich ymarferydd
Dwi eisiau...
Canfod
Rydym yn argymell eich bod yn dewis ymarferwyr sydd wedi eu rheoleiddio neu ar Gofrestr Achrededig yn unig

Mae'n bwysig fod gan bobl sy'n gweithio mewn iechyd a gofal yr hyfforddiant, sgiliau a'r gallu i drin cleision a defnyddwyr gwasanaeth yn dda. Mae rheolyddion a chofrestrau achrededig yn helpu'ch cadw chi'n ddiogel trwy ‘gofrestru’ ymarferwyr iechyd a gofal - dylech wirio cofrestriad ymarferydd os::

  • Fyddwch chi'n talu am wasanaethau preifat gan ymarferydd iechyd neu
  • Fyddwch chi'n cyflogi ymarferydd iechyd neu ofal
  • Fyddwch chi'n comisiynu gwasanaethau gan ymarferydd iechyd neu ofal
  • Oes gennych chi bryderon ynghylch ymarferydd

Registers

Pharmaceutical Society of Northern Ireland (PSNI)

The Pharmaceutical Society of Northern Ireland are an organisation which regulates pharmacists in Northern Ireland. They set standards, hold a register, quality assure education and investigate complaints.

How we oversee the Pharmaceutical Society of Northern Ireland

We review the performance of the Pharmaceutical Society of Northern Ireland each year. We give our report to Parliament and publish our report on our website. We also review every decision made by the regulator's final fitness to practise panels. We include recent cases on this page. See more cases.

Read our most recent performance review for the PSNI.


How is the PSNI meeting the Standards in its latest review?

Image showing how many Standards of Good Regulation the Pharmaceutical Society of Northern Ireland has met during 2022/23

Concerns about pharmacy professionals

If you have a concern about one of the PSNI's registrants you can find out more from the PSNI's website about the issues they can deal with and how they will take your concern forward.

We cannot investigate complaints about health and care services or individual practitioners, but you can find out what to do in our guides about how to make a complaint about health or care in Northern Ireland.

Pryderon ynghylch ymarferydd? Cysylltwch yn uniongyrchol â chofrestr yr alwedigaeth