Skip to main content

UK Council for Psychotherapy

Ewch i wefan: https://www.psychotherapy.org.uk/


Mae Cyngor Seicotherapi'r Deyrnas Unedig (UKCP) yn sefydliad aelodaeth ac elusen gofrestredig sy’n cadw cofrestrau cenedlaethol ar gyfer seicotherapyddion sy’n gymwysedig i weithio gyda phlant a phobl ifanc a chynghorwyr seicotherapiwtig.

Yn rhan o’i ymroddiad i ddiogelu’r cyhoedd, mae'n gweithio i wella mynediad i seicotherapi, i gefnogi a dosbarthu ymchwil, i wella safonau ac i ymateb yn effeithiol i gwynion yn erbyn ei aelodau.

Chwilio'r gofrestr

Dilys o:

11 Tachwedd 2017 - 10 Tachwedd 2018

Proffesiynau Cysylltiedig: